Sociální podnik Cukrárna Sedmička

Podstatou sociálního podnikání je přínos firmy ke společenskému životu a odpovědnosti. Nad rámec klasického pojetí firmy za účelem tvorby zisky je paralelním cílem sociálního podniku i společenská odpovědnost a orientace na podporu lidí se ztíženými životními podmínkami.

Sociální podnik podporuje a vytváří takové podmínky, aby usnadnil a umožnil zaměstnávání osob se ztíženými podmínkami na trhu práce, analyzoval a odpovídal na potřeby klientů a zajistil jim osobností i profesní rozvoj.

Sociální podnikání je důležitým faktorem demokracie, významně přispívá ke stabilitě a kvalitě života v daném regionu.

Filozofie sociálního podniku je založena na principu solidarity, sociální soudržnosti a je tak v souladu s prioritami a strategickými cíly EU trvale udržitelného rozvoje.

Informace o projekt na ESFČR najdete na Sociální projekt Cukrárna Sedmička Strakonice.Sociální podnik Cukrárna Sedmička